tirsdag 8. februar 2011


Maktens Pluttifikasjon

(Ord i bevegelse deltok på Den nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Stavanger. "Maktens pluttifikasjon" i februar 2011) Vi var på:
  
Foredrag: ”Om pluttifikasjon og Astrid Lindgren” ved universitetslektor
Agnes-Margrethe Bjorvand, Universitetet i Agder. 

Debatt: Makt og brytningstid i dagens europeiske barne- og 
ungdomslitteratur.

Foredrag: ”A Red Red Riding Hood and Other Brave Girls – Children’s
books in Flanders and the Netherlands” by Majo de Saedeleer, director of
the reading promotion agency Stichting Lezen in Antwerp, Belgium.

Foredrag: ”Verdien av høytlesing – en seiglivet myte?” ved
universitetslektor Trude Hoel, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Forfattermøte: ”Pulverheksa og virkelighetens småtroll” ved forfatter
Ingunn Aamodt. Aamodt skal snakke om hvordan hun retter seg mot barn i
Pulverheksabøkene, hvilke virkemidler hun bruker for å gjøre det og hvorfor
hun mener det er viktig. 

Foredrag: ”Ei bunke med bøker i barnehagen” ved Ingunn Iverte Bjune,
språkpedagog og prosjektleder for leseprosjekt i Lerdal barnehage. 
  
Forfattermøte: ”Författarens vanmakt” av Stefan Casta. Vem bestämmer
egentligen vilken riktning en bok skall få? Och hur den skall sluta? Är det
författaren? Eller karaktärerna han skapat? Eller... kan det vara författarens
fru? Stefan Casta berättar om det äventyrliga arbetet med den nya
ungdomsromanen Den gröna cirkeln, en riktigt ruskig historia.  

Foredrag: ”Den lille mannen och Gudved Kitty Crowther, belgisk
illustratør.  (I 2010 mottok Kitty Crowther den prestisjefylte barnebokutmerkelsen
ALMA-prisen)

Kunstnerisk innslag: Billedromanen Møgungen læst af forfatteren Mette
Hegnhøj Mortensen.

Foredrag: ”Det fjerne i det nære” - Om aktuell barne- og
ungdomslitteratur i et verdensborgerperspektiv ved Nina Christensen, leder
av det danske barnebokinstitutt.  

Å bli forfatter for barn og ungdom: Hva kan læres? Og hva kan ikke læres?
Er det behov for en profesjonsutdanning? Kan forfatterskolene føre til en
innsnevring og standardisering av det litterære utrykket? Eller bidrar de til
et mer mangfoldig litteraturfelt? 

Foredrag: ”Ord är makt – Albert Åbergs mamma om barnboken som dörr till
vuxet läsande”. Gunilla Bergström i samtale med Jan Hansson, leder ved
Svenska barnboksinstitutet.   
   
Foredrag: ”Barnelitteratur og den digitale revolusjon” ved Kristin Ørjasæter
leder for det Norsk barnebokinstitutt.

Foredrag: ”Ord og bilde – makt i takt?” Sammensatte tekster på
ungdomstrinnet ved Hanne Kiil og Kjersti Lersbryggen Mørk,
litteraturpedagoger ved Norsk barnebokinstitutt.
Presentasjon av arbeidsmåter knyttet til sammensatte tekster og erfaringer
fra litteraturformidlingsprosjektet Teksten i bruk (1999-2010). 

Illustratørmøte: ”Møt Mopp og Mikko!” ved Kari Stai. 

Debatt: ”Nyhus & Nyhus om børs og katedral" ved Svein Nyhus og Egil
Nyhus.

Illustratørmøte: ”Kosmisk metainterferens i den dialektiske
paralleltematik mellem børnelitteratur og tidlig jernalderkulturer” – forfatter
og tegner Jakob Martin Strid. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar